Farklı bireylerle sağlıklı iletişim kurabilme ve kendini sağlıklı mutlu hissetmenin en etkili yolu sosyal faaliyetlerde bulunmaktır. Yaşam döngüsünün her aşamasında bebeklikten ileri yaş dönemine kadar her dönemde uygulamaları farklılıklar gösterse de sosyal faaliyet ve etkinliklerin kişisel gelişimde rolü yadsınamaz. Bu durumda yaşlı bireylerin de sosyal faaliyetlere olan ihtiyacı göz ardı edilemez.

Sinem huzurevinde misafirlerimiz için her detay düşünülerek plan ve programlar çerçevesinde sosyal faaliyetlere yer verilmiştir. Uzman görüşleriyle şekillenen programlarımız misafirlerimizin öz benliklerini kabul etme ve yeterliliklerini görebilmesi için uygulanmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu unutulmamış ve kurumumuzda çeşitli sosyal faaliyetlere yeterince yer ayrılmıştır. Misafirlerimizin içine kapanmaması ve diğer bireylerle etkileşimini sürdürebilmesi için bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak sosyal aktiviteler ile pekiştirilmiş bir hayat planlamasını yapılmaktadır.

Boş zaman değerlendirme etkinlikleri yaşlının kendini ifadesi bakımından gereklidir. Boş zaman etkinlikleri örgütlenmeli, bütün günü dolduracak biçimde zamanlamalı ve boş zamanlarını mutlu olarak geçirmeleri sağlanmalıdır.

Bu nedenle daha çok edilgen, yumuşak, dinlendirici ve seyirlik etkinliklere ağırlık verilerek konuklarımıza duygusal katılım sağlayacak etkinlikler düzenliyor , fiziksel kapasitesi güçlü olanlar için kısmen üretici ve etken programlara yer veriyor , kendisinin işe yaradığını kanıtlayacak işlevsel programlar planlıyor ve yalnızlığını giderecek toplumsal etkinliklere yer veriyoruz.