Kurumumuzda yatağa bağımlı hastalarımız da yer almakta ve onlar için ayrıca bakım hizmetleri sunulmaktadır. Sinem huzurevi olarak en rahat şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak konusunda özen göstermekteyiz. Birçok nedenle doğuştan yatağa bağımlı ya da sonradan bağımlı olan hastalarımız, kısmi ya da tamamen felçli misafirlerimiz için hastalığının getirdiği gerekliliklere göre programlı bir şekilde özel bakım hizmetleri sunulmaktadır. Hastalar ve yakınları için en iyi hizmeti bir ev konforunda sunmak temel görevimizdir.

Birçok hastalığın ileri seviyeye gelmesi yatağa bağımlı kalmaya sebebiyet vermektedir. Kanser hastalarının beslenme ihtiyaçları ve bakımı, alzheimer/ demans hastalarının palyatif bakımı ve rehabilitasyon hizmetleri, ortopedik bir rahatsızlık sonucu geçirilen operasyon sonrasında yatağa bağımlı hastaların bakımı ve hastane sonrası takibi gibi birçok konuda sinem huzurevi olarak donanımlı personeller aracılığıyla en iyi hizmet verilmektedir.

Hastalığının derecesine ve türüne göre özel olarak kişisel bakıma ihtiyaç duyan yatağa bağımlı bireylerin hiçbir ihtiyacı aksatılmadan beslenme, rehabilitasyon, sağlık hizmetleri gibi konularda sinem huzurevi tarafından bakım hizmeti verilmektedir. Yatağa bağımlı hastalara hem bir ev ortamı ve konforu yaratılmakta hem de hastane düzeyinde donanımlı sağlık hizmetleri verilmektedir.

Temel ihtiyaçların yanında yatağa bağımlı hastaların ruh sağlığını korumak ve kendilerine yetememe gibi düşüncelere kapılmamaları adına uzmanlarımız ve psikolojik danışmanlarımız planlı olarak psikolojik destek vermekte ve travma yaşamamaları için her yönden destek vermektedir.

Sağlık kontrolleri aksatılmadan yapılan yatağa bağımlı bireylerimiz asla yalnız bırakılmamakta ve gözetim altında tutulmaktadır. Personellerimiz her türlü ihtiyaçlarını gereken desteği sağlayarak gerçekleştirmektedir. Sinem huzurevi yatağa bağlı bireylerin kendini yalnız hissetmemesi için her ayrıntıya dikkat etmekte ve sakinlerimizin yanında olmaktadır.